Elektronisk signering av avtal

      Inga kommentarer till Elektronisk signering av avtal

Numera är en elektronisk signering av avtal inget ovanligt och konstigt, de flesta har tillgång till att kunna göra detta via sin arbetsdator. Men, vad säger reglerna och lagen om att signera avtal elektroniskt? Kan man använda sig av en elektronisk signering på alla former av avtal? Jag har tagit reda på detta genom att göra en liten research på nätet och detta är vad jag kom fram till.

Är elektronisk signering av avtal bindande?

Om jag signerar ett avtal elektroniskt, gäller då detta exakt som om jag skriver under ett avtal för hand? Det är frågan fler än jag ställer mig. Avtalslagen säger att alla avtal är bindande, oavsett om du skriver för hand eller om du ingår ett muntligt avtal, det finns inga formkrav för ett giltigt avtal. Ett avtal är alltid bindande för de parter som har ingått det. Att ingå ett avtal muntligt är alltid svårt att bevisa, därför vill de flesta ha signerade avtal, men enligt Avtalslagen så kan jag dra slutsatsen att elektroniskt avtal också är bindande.

Undantag för signering av vissa avtal

Självklart inga regler utan undantag, så även för signering av avtal. Vissa avtal kräver andra typer av signering. Till exempel överlåtelse av fast egendom eller ett testamente, dessa måste vara påskrivna för hand och då är inte elektronisk signering juridiskt bindande. Man kan sammanfatta det i ganska korta ordalag; elektroniska signeringar är juridiskt bindande så länge inte några lagar eller avtal ställer specifika krav på det aktuella avtalet.

Vad är elektronisk signatur?

Tills för några år sedan var den vanligaste typen av signeringar för hand och på originalavtalet mest förekommande. Men i vår digitala värld förändras många saker och även här har förändringar skett och avtalssignering elektroniskt har tagits fram för att underlätta för alla parter. Du kan skriva under ett avta via mail genom att skriva ditt namn i anslutning till en text eller med hjälp av e-legitimation.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please enter the following code to submit your comment: j1x