Koppling mot affärssystem

De flesta företag har inte ett enskilt datasystem för alla sina behov. Oftast kan det finnas många system som är involverade i företagets dagliga drift.

Utöver affärssystemet kan det finnas system för lagerhantering och e-handelssystem. För att få ett tidsbesparande flöde av information mellan systemen måste man göra en koppling mot affärssystem. Denna koppling kan bli utförd på olika sätt:

  • Direktkoppling – då man kopplar ihop alla system direkt med varandra. Har man många system kan det bli krångligt och tidsödande. Ska man sen byta ut ett av systemen måste man göra om alla kopplingar i alla system
  • Integrationsmotor – ett system som är fristående och sitter som spindeln i nätet. Man kopplar då ihop de olika systemen med detta fristående system. Byter man ut ett av systemen ut så behöver man bara göra ändringar i integrationsmotorn.

Varför koppla ihop sina system

Att man vill göra en koppling mot affärssystem beror på att det dels är mycket tidsbesparande. Dessutom minskar risken för fel eftersom all informationsöverföring mellan systemen sker helt automatiskt. Mängden manuellt arbete blir minimalt och det leder till att personal kan gå över till andra uppgifter i företaget.

Olika datasystem använder olika språk, vilket gör att dessa inte automatiskt förstår varandra. Genom en integrationsmotor översätts alla information så att det mottagande systemet får infon på det språk den förstår.